การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง – CENTAUR 250 MAX II

วิธีการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
  • ตั้งรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในระดับตรงบนพื้นที่ราบ
  • ติดเครื่องยนต์ให้รอบเครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 2-3 นาที
  • ดับเครื่องยนต์ จากนั้นปล่อยไว้ประมาณ 1 นาที  เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับลงมาที่อ่างน้ำมันเครื่อง
  • ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง 1 ออก
  • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องโดยมองจากตาแมวถ้าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าขีดล่าง 3 ให้เติมน้ำมันเครื่องใหม่ ให้ได้ระดับที่ 2
  • ประกอบฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง 1 กลับให้แน่น
 
น้ำมันเครื่อง SAE 10W-40 , API Service SG

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องทุกวัน ก่อนนำรถไปใช้งาน ถ้าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เกิดการชำรุดเสียหายได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”