การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง – MAKINA 250

วิธีการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
  • ตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยขาตั้งกลางบนพื้นราบ
  • ติดเครื่องยนต์ให้รอบเครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 2-3 นาที
  • ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง 3 ออก
  • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องโดยมองจากตาแมวถ้าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าขีดล่าง 2 ให้เติมน้ำมันเครื่องใหม่ ให้ได้ระดับที่ 1
  • ประกอบฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง 3 กลับให้แน่น
 
น้ำมันเครื่อง  SAE 10W-40

 ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนการเดินทาง หากระดับน้ำมันเครื่องมีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เกิดการชำรุดเสียหายได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”