การทำความสะอาดไส้กรองอากาศ – CENTAUR 250 MAX II

ขั้นตอนการถอดไส้กรองอากาศ
  • คลายสกรูฝาครอบ  1
  • เปิดฝาครอบ 2 และนำไส้กรองอากาศออก

คำเตือน

อย่าขับขี่โดยไม่ใส่ไส้กรองอากาศ เพราะจะทำให้ลูกสูบกับเสื้อสูบ ชำรุดเสียหาย และสึกหรอเร็วกว่าปกติ

 
ขั้นตอนการถอดไส้กรองอากาศ

 

ใช้ลมเป่าจากด้านนอกให้ลมย้อนกลับเข้าสู่ด้านใน เพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดย้อนกลับออกมา ตามทิศทางของลูกศร จากนั้นทำการประกอบกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”