การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง / การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบา – SM 250

ค่ามาตรฐานระยะฟรี   A =  2 – 6 มม.

การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง

  • คลายนัตล็อค ① ออก
  • ขันนัตปรับตั้ง ② ให้ได้ระยะฟรีตามค่ามาตรฐาน
  • ขันนัตล็อค ① กลับเข้าจนแน่น

การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบา

  • สตาร์ทเครื่องยนต์ และอุ่นเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2  นาที รอจนถึงอุณหภูมิทำงาน และรอบเดินเบาคงที่
  • ปรับความเร็วรอบเดินเบาโดยหมุนสกรู ① ที่คาร์บูเรเตอร์ให้ได้รอบเดินเบา ตรงตามค่าที่มาตรฐานกำหนด
ค่ามาตรฐานรอบเครื่องยนต์เดินเบา  =  1,400 ±100 รอบ/นาที

หมายเหตุ  :  สกรูปรับตั้ง ①

  • หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกา = รอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น
  • หมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกา = รอบเครื่องยนต์ลดลง

ข้อควรระวัง

ก่อนปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง ให้ทำการปรับรอบเดินเบาเครื่องยนต์ให้อยู่ในค่ามาตรฐานก่อน

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”