การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง / การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบา – CENTAUR 250 MAX II

การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง

ตรวจสอบปลอกคันเร่งที่แฮนด์ด้านขวา ถ้าระยะฟรีมากเกินไปสามารถปรับตั้งได้ตามขั้นตอน ดังนี้

   1 ค่ามาตรฐานระยะฟรี 2 – 6 มม.

 วิธีการปรับระยะฟรีสายคันเร่ง
  •  คลายนัตล็อค 1
  •  หมุนปรับตัวปรับตั้ง 2 เข้าหรือออกจนได้ค่ามาตรฐาน
  •  ขันนัตล็อค ให้แน่น

 

ข้อควรระวัง

ก่อนการปรับระยะฟรีของสายคันเร่งต้องปรับรอบเครื่องยนต์เดินเบาให้ได้ตามค่ามาตรฐานก่อน

 
การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบา
วิธีการปรับ
  • สตาร์ทเครื่องยนต์และอุ่นเครื่องยนต์ไว้ประมาณ 1 – 2  นาที
  • รอจนถึงอุณหภูมิทำงานและรอบเดินเบาคงที่
  • ปรับความเร็วรอบเดินเบาโดยหมุนสกรู 1 ที่คาร์บูเรเตอร์ให้ได้ค่าตามที่มาตรฐานกำหนด
ค่ามาตรฐานรอบเครื่องยนต์เดินเบา 1,400 ±100 รอบ/นาที
หมายเหตุ   สกรูปรับตั้ง  1
  • หมุนสกรูตามเข็มนาฬิการอบเครื่องยนต์สูงขึ้น
  • หมุนสกรูทวนเข็มนาฬิการอบเครื่องยนต์ต่ำลง

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”