การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง / การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบา – MAKINA 250

การปรับระยะฟรีสายคันเร่ง

ตรวจสอบปลอกคันเร่งที่แฮนด์ด้านขวา ถ้าระยะฟรีมากเกินไปสามารถปรับตั้งได้ตามขั้นตอน ดังนี้

A  ค่ามาตรฐานระยะฟรี 2 – 6 มม.

วิธีการปรับระยะฟรีสายคันเร่ง
  • คลายนัตล็อค 1
  • หมุนปรับตัวปรับตั้ง 2 เข้าหรือออกจนได้ค่ามาตรฐาน
  • ขันนัตล็อค 1 ให้แน่น
 
ข้อควรระวัง

ก่อนการปรับระยะฟรีของสายคันเร่งต้องปรับรอบเครื่องยนต์เดินเบาให้ได้ตามค่ามาตรฐานก่อน

การปรับความเร็วรอบเดินเบา
 
วิธีการปรับ
  • สตาร์ทเครื่องยนต์และอุ่นเครื่องยนต์ไว้ประมาณ 1 – 2  นาที
  • รอจนถึงอุณหภูมิทำงานและรอบเดินเบาคงที่
  • ปรับความเร็วรอบเดินเบาโดยหมุนสกรู 1 ที่คาร์บูเรเตอร์ให้ได้ค่าตามที่มาตรฐานกำหนด

ค่ามาตรฐานรอบเครื่องยนต์เดินเบา 1,400 ±100 รอบ/นาที
 
หมายเหตุ  สกรูปรับตั้ง 1
  • หมุนสกรูตามเข็มนาฬิการอบเครื่องยนต์สูงขึ้น
  • หมุนสกรูทวนเข็มนาฬิการอบเครื่องยนต์ต่ำลง

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”