การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง – CT 170i Bobber

การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง
  • คลายนัตล็อค ① ออก
  • ขันนัตปรับตั้ง ② ให้ได้ระยะฟรีตามค่ามาตรฐาน
  • ขันนัตล็อค ① กลับเข้าจนแน่น
ค่ามาตรฐานระยะฟรี    A     =  2 – 6 มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”