การรับประกันคุณภาพ – Engy Greener

ลำดับ

รายการชิ้นส่วน

การรับประกัน

รายละเอียดปัญหา

1

มอเตอร์

3 ปี หรือ 50,000 กม.

เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ภายใน 1 ปี และดูแลแก้ไขภายใน 3 ปี (หากเกิดการลัดวงจร หรือไหม้ โดยไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี)

2

เซ็นเซอร์ (มอเตอร์)

6 เดือน หรือ 5,000 กม.

อุปกรณ์เกิดปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้

3

ลูกปืน (มอเตอร์)

1 ปี หรือ 10,000 กม.

ปัญหาทางด้านคุณภาพ ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี

4

กล่องควบคุม

1 ปี หรือ 10,000 กม.

อุปกรณ์เกิดปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้

5

ระบบการชาร์จ

6 เดือน หรือ 5,000 กม.

อุปกรณ์เกิดปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้

6

แบตเตอรี่ แบบลิเธียม

2 ปี

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ภายใน 6 เดือน และดูแลแก้ไขภายใน 2 ปี หากอุปกรณ์เกิดปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ (แบตเตอรี่เสื่อม)

7

แฮนด์ , โครงรถ , โช้คอัพหน้า , แผงคอ , สวิงอาร์ม

1 ปี หรือ 10,000 กม.

แตกหัก ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านคุณภาพ ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี

8

คันเร่ง , ชุดเบรก , หม้อแปลง , แตร , ลำโพง , ชุดไฟ LED , เรือนไมล์ , ชุดกุญแจ

1 ปี หรือ 10,000 กม.

อุปกรณ์เกิดปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้

9

เพลาล้อ , โช้คอัพหลัง , บาร์ท้าย , ขาตั้งกลาง , ขาตั้งข้าง , เบาะนั่ง

6 เดือน หรือ 5,000 กม.

แตกหัก ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านคุณภาพ ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี

10

ยางนอก

6 เดือน หรือ 5,000 กม.

ปัญหาทางด้านคุณภาพ เช่น มีรอยแตก , บวม

11

ชิ้นส่วนทำสี

6 เดือน หรือ 5,000 กม.

สีลอกล่อน , พอง

ข้อยกเว้นการรับประกัน

  1. เมื่อละเลย ไม่ปฏิบัติตาม ” ข้อปฏิบัติในการใช้งาน และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ” จะถูกสงวนสิทธิ์การรับประกันคุณภาพ เมื่อตรวจพบว่ามีการละเลยปฏิบัติจริง เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขึ้นกับรถ
  2. มีการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เปลี่ยนไปจากมาตรฐานการผลิต
  3. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษา โดยผิดไปจากวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือ
  4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกิน หรือใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือแข่งขัน
  5. สีรถซีดจาง การเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะ การเสื่อมสภาพของส่วนที่เป็นยาง และพลาสติก รวมถึงการเกิดสนิมที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา
  6. เป็นวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุที่สึกหรอตามอายุการใช้งาน เช่น หลอดไฟ สายไฟต่าง ๆ ผ้าเบรก อุปกรณ์ที่เป็นยาง และสารหล่อลื่นต่าง ๆ

 

คำเตือน

การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือการดัดแปลงสภาพรถที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และจะเป็นสาเหตุทำให้ไม่เข้ากฎเกณฑ์การรับประกันของทางบริษัทได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”