การรับประกันคุณภาพ – CT 400 SE (API)

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ
  1. รับประกันเครื่องยนต์ ระบบหัวฉีด (ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน,กล่อง ECU, ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง, หัวฉีด, เรือนลิ้นเร่ง, ชุดตัวตรวจจับสัญญาณ) ที่ 30,000 กิโลเมตร หรือ 3 ปี แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน การรับประกันคุณภาพจะมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อรถเป็นต้นไปโดยยึดวันรับประกันตามที่ระบุในสมุดคู่มือรถ
  2. รับประกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนภายนอก 1 ปี หรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน การรับประกันคุณภาพจะมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อรถเป็นต้นไปโดยยึดวันรับประกันตามที่ระบุในสมุดคู่มือรถ
  3. รับประกันแบตเตอรี่, โช้คอัพหลัง และยางนอก ยางใน เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือระยะทาง 5,000 กม. แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อรถเป็นต้นไป (อ้างอิงเงื่อนไขการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศ)
  4. เมื่อรถของท่านเกิดปัญหาทางด้านคุณภาพ ท่านสามารถไปใช้สิทธิในการรับประกันโดยการนำรถและสมุดคู่มือรับประกันไปที่ศูนย์จำหน่ายและบริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โดยรถของท่านจะได้รับการแก้ไข ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีความบกพร่องนั้นโดยไม่คิดราคาค่าอะไหล่และค่าแรงซ่อม
 
ข้อยกเว้นการรับประกัน
  1. เมื่อละเลย ไม่ปฏิบัติตาม “ข้อปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ในระยะรับประกัน” อาจถูกสงวนสิทธิการรับประกันคุณภาพ เมื่อตรวจพบว่ามีการละเลยปฏิบัตินั้นชัดเจน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับรถ
  2. มีการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ให้เปลี่ยนไปจากมาตรฐานการผลิตเช่น เครื่องยนต์ คาร์บูเรเตอร์ ชุดหัวฉีด กล่องควบคุม ท่อไอเสีย และระบบไฟฟ้า
  3. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษา โดยวิธีการที่ผิดไปจากวิธีการบริการที่ระบุไว้ในคู่มือ
  4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกินหรือใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือแข่งขัน
  5. สีรถซีดจาง การเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะ การเสื่อมสภาพของส่วนที่เป็นยางและพลาสติก และการเกิดสนิมที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา
  6. เป็นวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุที่สึกหรอตามอายุการใช้งาน  หัวเทียน หลอดไฟ สายไฟ แปรงถ่านมอเตอร์สตาร์ทสายควบคุมต่างๆ ผ้าเบรค ผ้าคลัทช์ ชุดโซ่สเตอร์ ปะเก็น สายยาง และอุปกรณ์ที่เป็นยาง ไส้กรอง ซีลน้ำมัน ซิลกันฝุ่น น้ำมันเครื่อง ยางใน และสารหล่อลื่นต่างๆ

 

 

คำเตือน

การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือการดัดแปลงสภาพรถที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรืออาจเสียชีวิตได้ อีกทั้งยังผิดเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัท

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”