การรับประกันคุณภาพ – SM 400

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

  1. รับประกันเครื่องยนต์ และระบบหัวฉีด (ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน,กล่อง ECU, ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง, หัวฉีด, เรือนลิ้นเร่ง, ชุดตัวตรวจจับสัญญาณ) ที่ระยะทาง 30,000 กิโลเมตร หรือ 3 ปี แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน การรับประกันคุณภาพจะมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อรถเป็นต้นไป โดยยึดวันรับประกันตามที่ระบุในสมุดคู่มือรถ
  2. รับประกันอุปกรณ์ และชิ้นส่วนภายนอก ที่ระยะทาง 10,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน การรับประกันคุณภาพจะมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อรถเป็นต้นไป โดยยึดวันรับประกันตามที่ระบุในสมุดคู่มือรถ
  3. รับประกันแบตเตอรี่, โช้คอัพหลัง, ยางนอก และยางใน เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือระยะทาง 5,000 กม. แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อรถเป็นต้นไป (อ้างอิงเงื่อนไขการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศ)
  4. เมื่อรถของท่านเกิดปัญหาทางด้านคุณภาพ ท่านสามารถไปใช้สิทธิในการรับประกันโดยการนำรถ และสมุดคู่มือรับประกันไปที่ศูนย์จำหน่าย และบริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท โดยรถของท่านจะได้รับการแก้ไข ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีความบกพร่องนั้น โดยไม่คิดราคาค่าอะไหล่ และค่าแรงซ่อม

ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพ

  1. เมื่อละเลย ไม่ปฏิบัติตาม “ข้อปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ในระยะรับประกัน” อาจถูกสงวนสิทธิการรับประกันคุณภาพ เมื่อตรวจพบว่ามีการละเลยปฏิบัตินั้นชัดเจน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับรถ
  2. มีการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ ให้เปลี่ยนไปจากมาตรฐานการผลิต เช่น เครื่องยนต์ คาร์บูเรเตอร์ ชุดหัวฉีด กล่องควบคุม ท่อไอเสีย และระบบไฟฟ้า
  3. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษา โดยวิธีการที่ผิดไปจากวิธีการบริการที่ระบุไว้ในคู่มือ
  4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และการใช้งานรถที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกิน หรือใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือใช้เพื่อการแข่งขัน
  5. สีรถซีดจาง การเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะ การเสื่อมสภาพของส่วนที่เป็นยางและพลาสติก และการเกิดสนิมที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา

คำเตือน !!!

การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือการดัดแปลงสภาพรถที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรืออาจเสียชีวิตได้ อีกทั้งยังผิดเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัท

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”