การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง – MAKINA 250

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
 • ตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยขาตั้งกลางบนพื้นราบ
 • ติดเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์อุ่นพอประมาณ แล้วดับเครื่องยนต์  เพื่อให้น้ำมันเครื่องร้อน ซึ่งจะช่วยให้น้ำมันเครื่องไหล และนำพาสิ่งสกปรกออกมาได้สะดวกขึ้น
 • วางถาดน้ำมันไว้บริเวณใต้เครื่องยนต์ จากนั้นทำการถอดโบลท์ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ออก รอจนกระทั่งน้ำมันเครื่องไหลออกจนหมด แล้วจึงประกอบกลับให้แน่น
 • ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง 2 ออก
 • เติมน้ำมันเครื่องตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ ในปริมาณที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง จะต้องอยู่ในระดับที่กำหนด
 • ประกอบฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง 2 กลับให้แน่น พร้อมทำความสะอาด
 
ข้อเสนอแนะ
 • ควรเริ่มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 1,000 กม.
 • ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางที่กำหนดในคู่มือ
 
หมายเหตุ
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ ปริมาณที่ใช้เติม 1,000 มล.
 • ผ่าเครื่อง ปริมาณที่ใช้เติม 1,100 มล.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”