การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง – CT 400 SE (API)

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
 • ตั้งตัวรถให้อยู่ในระดับตรง
 • ติดเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์อุ่นพอประมาณ แล้วดับเครื่องยนต์  เพื่อให้น้ำมันเครื่องร้อน ซึ่งจะช่วยให้น้ำมันเครื่องไหล และนำพาสิ่งสกปรกออกมาได้สะดวกขึ้น
 • นำถาดรองน้ำมันไว้ใต้เครื่องยนต์ จากนั้นให้คลายโบลท์ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ออก ให้น้ำมันเครื่องไหลจนหมดแล้วประกอบกลับให้แน่น
 • ถอดฝาปิด / ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง 2 ออก
 • เติมน้ำมันเครื่องตามที่มาตรฐานกำหนด ในปริมาณที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง จะต้องอยู่ในขีดที่กำหนด
 • ประกอบฝาปิด / ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง 2 กลับให้แน่นพร้อมทำความสะอาด
 
ข้อเสนอแนะ
 • การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 1,000 กม.แรก
 • ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางที่กำหนด
 
หมายเหตุ
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ ปริมาณที่เติม 2,400 มล.
 • ผ่าเครื่อง ปริมาณที่เติม 2,600 มล.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”