การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง – CT 170i Bobber

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
  • ตั้งรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในระดับตรงบนพื้นที่ราบ
  • ติดเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์อุ่นพอประมาณ แล้วดับเครื่องยนต์ เพื่อให้น้ำมันเครื่องร้อน ซึ่งจะช่วยให้น้ำมันเครื่องไหล และนำพาสิ่งสกปรกออกมาได้สะดวกขึ้น
  • วางถาดน้ำมันไว้บริเวณใต้เครื่องยนต์ฝั่งขวา จากนั้นทำการถอดโบลท์ถ่ายน้ำมันเครื่อง ① ออก รอจนกระทั่งน้ำมันเครื่องไหลออกจนหมดแล้วจึงประกอบกลับให้แน่น
  • ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง ② ออก
  • เติมน้ำมันเครื่องตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ ในปริมาณที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง จะต้องอยู่ในระดับที่กำหนด
  • ประกอบฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง ② กลับให้แน่น พร้อมทำความสะอาด
หมายเหตุ
  • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทาง ปริมาณที่ใช้ 1,000 มล. (ผ่าเครื่องยนต์ ปริมาณที่ใช้ 1,100 มล.)
  • ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางที่กำหนดในคู่มือ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”