การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น – Engy Greener

ลำดับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ความเป็นได้ที่เกิดขึ้น

วิธีแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

1

เปิดสวิตช์กุญแจแล้ว แต่หน้าจอเรือนไมล์ไม่ทำงาน

ฟิวส์ขาด

เปลี่ยนฟิวส์ใหม่

ตัดระบบไฟทั้งหมดก่อนทำการแก้ไข

สายไฟไม่ได้ต่อเข้ากับแบตเตอรี่

เสียบสายไฟต่อเข้ากับแบตเตอรี่

ปลั๊กสายไฟหลุดออกจากกัน

แก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหา

ไม่ได้เปิดสวิตช์ควบคุม

เปิดสวิตช์ควบคุม

 

แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ต่ำ

ชาร์จไฟให้เต็ม

 

2

ระยะทางที่ใช้งานได้น้อยลง หลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม

แรงดันลมยางน้อยเกินไป

เติมแรงดันลมยางให้ได้ค่ามาตรฐาน

 

การชาร์จแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ

ตรวจเช็คปลั๊กไฟ และการต่อปลั๊กไฟเข้ากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ / แก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหา

ห้ามทำการแก้ไขเครื่องชาร์จด้วยตนเอง (ควรแจ้งช่างเทคนิค)

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

เปลี่ยนใหม่

 

แจ้งปัญหา หรือสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ LINE

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”