ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง – CENTAUR 250 MAX II

      A ตำแหน่งของก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง

ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง

เป็นระบบที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ประกอบการทำงานด้วย ถังน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และคาร์บูเรเตอร์

 
ขั้นตอนการใช้ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 

ตำแหน่งที่ 1 จะแสดงถึงลักษณะของก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปิดอยู่ (OFF) ไม่พร้อมใช้งาน และควรจะทำการปิดก็ต่อเมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน

 

 

ตำแหน่งที่ 2 จะแสดงถึงลักษณะของก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เปิดอยู่ในตำแหน่งก๊อกที่ 1 พร้อมที่จะ     ใช้งาน

 

 

ตำแหน่งที่ 3 จะแสดงถึงลักษณะของก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงที่เปิดอยู่ในตำแหน่งก๊อกที่ 2 จะเปิดใช้ก็ต่อเมื่อขับขี่แล้วรถมีการสะดุด เหมือนกับว่าน้ำมัน   จะหมดจึงทำการเปิดก๊อก 2 ใช้งาน

 

 

คำเตือน

ก่อนการขับขี่ควรตรวจเช็คตำแหน่งของก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในตำแหน่ง 2

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”