ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง – MAKINA 250

A  ตำแหน่งของก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง

ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นระบบที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ประกอบการทำงานด้วย ถังน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และคาร์บูเรเตอร์

ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง  

มีการทำงานอยู่ด้วยกัน 3 ตำแหน่ง คือ

ตำแหน่งปิด (OFF)

B  ตำแหน่งเปิด (ON)

ตำแหน่งเปิดถังสำรอง (RES)

รับการใช้งานตามปกติให้ทำการบิดก๊อกน้ำมันไปที่ตำแหน่ง ON เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้จะหมด สามารถใช้น้ำมันสำรองโดยการบิดก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง ไปที่ตำแหน่ง RES


คำเตือน

ก่อนการขับขี่ควรตรวจเช็คตำแหน่งของก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในตำแหน่ง 2

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”