ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง – SM 150

ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกอบการทำงานอยู่ด้วยกัน 3 ตำแหน่ง คือ

① ตำแหน่งปิด (OFF)

② ตำแหน่งเปิด (ON)

③ ตำแหน่งเปิดใช้น้ำมันสำรอง (RES)

สำหรับการใช้งานตามปกติให้ทำการบิดก๊อกน้ำมันไปที่ตำแหน่ง ②  เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้จะหมด สามารถใช้น้ำมันสำรองได้ โดยการบิดก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง ไปที่ตำแหน่ง ③ และควรบิดก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง ไปที่ตำแหน่ง ① เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”