ขับขี่แล้วรถดับ สตาร์ทไม่ติด

รุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK / Max 2
ปัญหา ขับขี่ปกติแล้วรถดับ สตาร์ทไม่ติด
 
สาเหตุ

ก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ถังน้ำมัน อยู่ในตำแหน่งก๊อก 1 รถดับสตาร์ทไม่ติด เนื่องจากระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก๊อก 1 จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก๊อก 2 เมื่อเวลารถวิ่งใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้จะหมด ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงลงไปเลี้ยงคาร์บูเรเตอร์ไม่ทันจึงเกิดปัญหารถดับสตาร์ทไม่ติด

 
การแก้ไข

ปรับขาโยกก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงจากตำแหน่งก๊อก 1 ไปยัง ตำแหน่งก๊อก 2 น้ำมันที่เหลืออยู่ในถังจะลงเข้าไปเลี้ยงคาร์บูเรเตอร์ รถสตาร์ทติด รีบนำรถเข้าเติมน้ำมันในบริเวณที่ใกล้ที่สุด ระดับน้ำมันที่เหลือในก๊อก 2 สามารถวิ่งได้อีกโดยประมาณ 10-15 กิโลเมตร

ตำแหน่ง น้ำมันก๊อก 1

ตำแหน่ง น้ำมันก๊อก 2

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”