ชุดเครื่องมือ – SM 170i Plus

ชุดเครื่องมือ อยู่บริเวณด้านขวาของตัวรถ ประกอบด้วย

① ซองเก็บเครื่องมือ

② ประแจถอดหัวเทียน

③ ด้ามจับไขควง   

④ ไขควงปากแบน – ปากแฉก

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”