ตำแหน่งหมายเลขตัวถัง / มอเตอร์ – Engy Greener

A  หมายเลขตัวถัง

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณตรงกลางของตัวถัง ใกล้ที่วางเท้า

B  หมายเลขมอเตอร์

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บนฝาครอบชุดมอเตอร์ บริเวณด้านซ้ายของชุดวงล้อหลัง

 

หมายเหตุ 

อักษร และตัวเลขที่ประทับไว้ มีความสำคัญในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า การจัดซื้ออะไหล่ และการรับประกันคุณภาพ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”