ตำแหน่งหมายเลขตัวถัง / เครื่องยนต์ – CENTAUR 250 MAX II

A หมายเลขตัวถัง

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณคอรถด้านขวา

B หมายเลขเครื่องยนต์

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณด้านซ้ายล่างของเรือนเครื่องยนต์

หมายเหตุ

อักษรและตัวเลขที่ประทับไว้มีความสำคัญในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ การจัดซื้ออะไหล่ และการรับประกันคุณภาพ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”