ตำแหน่งหมายเลขตัวถัง / เครื่องยนต์ – MAKINA 250

A   หมายเลขตัวถัง

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณด้านขวาของคอรถ

B   หมายเลขเครื่องยนต์

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณด้านซ้ายล่างของเรือนเครื่องยนต์

 
หมายเหตุ

อักษรและตัวเลขที่ประทับไว้มีความสำคัญในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ การจัดซื้ออะไหล่ และการรับประกันคุณภาพ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”