ตำแหน่งหมายเลขตัวถัง / เครื่องยนต์ – CT 400 SE (API)

 
A   หมายเลขตัวถัง

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณคอรถด้านขวา

 
B   หมายเลขเครื่องยนต์

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณด้านซ้ายล่างของเรือนเครื่องยนต์

 
หมายเหตุ

อักษรและตัวเลขที่ประทับไว้มีความสำคัญในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์จัดซื้ออะไหล่และการรับประกันคุณภาพ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”