ตำแหน่งหมายเลขตัวถัง / เครื่องยนต์ – SM 170i Plus

A     หมายเลขตัวถัง
 A     หมายเลขตัวถัง

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณด้านขวาของคอเฟรม

B     หมายเลขเครื่องยนต์
B     หมายเลขเครื่องยนต์

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณด้านซ้ายบนเรือนเครื่องยนต์

 
หมายเหตุ

อักษร และตัวเลขที่ประทับไว้ มีความสำคัญในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ การจัดซื้ออะไหล่ และการรับประกันคุณภาพ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”