ตำแหน่งหมายเลขตัวถัง / เครื่องยนต์ – SM 150

หมายเลขตัวถัง

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณด้านขวาของคอเฟรม

หมายเลขเครื่องยนต์

ประทับโค้ด และตัวเลข อยู่บริเวณด้านซ้ายบนเรือนเครื่องยนต์

หมายเหตุ

อักษร และตัวเลขที่ประทับไว้ มีความสำคัญในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ การจัดซื้ออะไหล่ และการรับประกันคุณภาพ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”