ตำแหน่งเบรก – CENTAUR 250 MAX II

ดิสก์เบรกหลัง

1 ตำแหน่งของผ้าเบรกหลัง

การสึกหรอของดิสก์เบรก  จะขึ้นอยู่กับการใช้งานในการขับขี่ และสภาพของถนน (โดยปกติผ้าดิสก์เบรก จะเสื่อมเร็วขึ้นเมื่อถนนเปียกและสกปรก) ควรตรวจเช็คผ้าดิสก์เบรกทุก ๆ ระยะของการบำรุงรักษา

ดิสก์เบรกหน้า

2 ตำแหน่งของผ้าเบรกหน้า 

การสึกหรอของดิสก์เบรก  จะขึ้นอยู่กับการใช้งานในการขับขี่ และสภาพของถนน (โดยปกติผ้าดิสก์เบรก จะเสื่อมเร็วขึ้นเมื่อถนนเปียกและสกปรก) ควรตรวจเช็คผ้าดิสก์เบรกทุก ๆ ระยะของการบำรุงรักษา

ผ้าเบรก

เช็คร่องแสดงการสึกหรอ ของผ้าดิสก์เบรกแต่ละชิ้น  ถ้าผ้าดิสก์เบรกสึกหรอ ควรเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกทั้ง 2 ชิ้นเป็นชุด  1 ร่องแสดงความสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”