ตำแหน่งเบรก – CT 400 SE (API)

เบรกหลัง

1   ตำแหน่งของผ้าเบรกหลัง การสึกหรอของผ้าเบรก  จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน ประเภทการขับขี่ และสภาพของถนน (โดยปกติผ้าเบรก จะเสื่อมเร็วขึ้นเมื่อถนนเปียกและสกปรก) ควรตรวจเช็คผ้าเบรกทุกๆระยะของการบำรุงรักษา

เบรกหน้า

1   ตำแหน่งของผ้าเบรกหน้า การสึกหรอของดิสก์เบรก  จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน ประเภทการขับขี่ และสภาพของถนน (โดยปกติผ้าดิสก์เบรก จะเสื่อมเร็วขึ้นเมื่อถนนเปียกและสกปรก) ควรตรวจเช็คผ้าดิสก์เบรกทุกๆระยะของการบำรุงรักษา

ผ้าเบรก

                    เช็คร่องแสดงการสึกหรอ ของผ้าดิสก์เบรกแต่ละชิ้น  ถ้าผ้าดิสก์เบรกสึกหรอ ควรเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกทั้ง 2 ชิ้นเป็นชุด ร่องแสดงความสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”