ตำแหน่งเบรก – Makina 170i Cafe


ตำแหน่งของผ้าดิสก์เบรกหน้า – หลัง

การสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก จะขึ้นอยู่กับการใช้งานในการขับขี่ และสภาพของถนน (โดยปกติผ้าดิสก์เบรก จะเสื่อมเร็วขึ้นเมื่อถนนเปียก และสกปรก) จึงควรหมั่นตรวจเช็คสภาพผ้าดิสก์เบรกก่อนการเดินทางทุกครั้ง และดูแลบำรุงรักษาตามระยะการใช้งาน

ผ้าดิสก์เบรก

ให้ทำการตรวจเช็ค ร่องแสดงความสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก ① หากพบว่าผ้าดิสก์เบรกสึกหรอ ควรเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกทั้งชุด (ทั้ง 2 ชิ้น ซ้าย + ขวา)

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”