ปัญหารถสตาร์ทไม่ติด น้ำเข้าคาร์บูเรเตอร์

รถรุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK
จุดสังเกต/พิจารณา
  • ทำการคลายสกรู ถ่ายน้ำ และใช้มือสัมผัส ของเหลวที่ไหลออกมาจากท่อทางน้ำมันล้น/ท่อทางถ่ายน้ำ ว่ามีคุณลักษณะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเป็นน้ำ แล้วขันสกรูถ่ายน้ำกลับให้แน่น

 

หมายเหตุ

คุณลักษณะของน้ำมันเชื้อเพลิง จะมีสีเขียวหรือเหลืองแล้วแต่ชนิด มีกลิ่น มีความเย็นเมื่อสัมผัส และมีความเหนียวมากกว่าน้ำ

1    สกรูถ่ายน้ำ

2    ท่อทางน้ำมันล้น/ท่อทางถ่ายน้ำ

การแก้ปัญหา
  1. ทำการคลายสกรู ถ่ายน้ำ
  2. นำภาชนะที่เป็นขวดพลาสติกใส(ขวดเล็กๆ) มารองรับของเหลวที่ไหลผ่านออกมาจากท่อทางน้ำมันล้น/ท่อทางถ่ายน้ำ
  1. คอยสังเกตว่าของเหลวที่ไหลออกมาว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วหรือไม่จุดสังเกต หากเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว น้ำกับน้ำมันจะแบ่งชั้นกันอย่างชัดเจนในขวดพลาสติกที่รองรับ
  1. ถ้าพบว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วควรรอให้น้ำมันเชื้อเพลิงไหลต่อไปประมาณ 5 วินาทีเพื่อความมั่นใจ ว่าถ่ายน้ำออกจากคาร์บูเรเตอร์หมดแล้ว
  2. ทำการขันสกรูถ่ายน้ำกลับเข้าที่ให้แน่น
 
อะไหล่ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

– ไม่มี

 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้

– ใช้มือเปล่า

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”