ปัญหาสตาร์ทไม่ติดเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำ

รถรุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK
จุดสังเกตพิจารณา

สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ดีเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูง และ สตาร์ทเครื่องยนต์ติดยากเมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์ต่ำ

ตำแหน่งปิดโช๊ค

ตำแหน่งเปิดโช๊ค

  1. ทำการเปิดโช๊ค เพื่อให้เครื่องยนต์มีอัตราส่วนผสมที่หนา เพื่อช่วยในการสตาร์ทเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่ต่ำ (สตาร์ทครั้งแรกในตอนเช้า ในช่วงที่อุณหภูมิบรรยากาศมีอุณหภูมิต่ำ)
  2. ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
  3. ในกรณีเครื่องยนต์สามารถติดเครื่องยนต์ได้แล้ว ให้ทำการรักษาความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต์ไว้ด้วยการควบคุมที่มือบิดคันเร่ง ที่ความเร็วรอบไม่สูงเกินไป และเครื่องยนต์ต้องไม่ดับ จนเครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ประมาณ2 นาที และเมื่อปล่อยมือบิดคันเร่งในตำแหน่งปล่อยสุด แล้วเครื่องยนต์ไม่ดับ
  4. ทำการปิดโช๊ค
  5. ในกรณีที่เมื่อทำการเปิดโช๊ค แล้วเครื่องยนต์ไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ ให้ดำเนินการติดต่อเพื่อขอรับบริการจากช่างประจำร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
 
อะไหล่ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

– ไม่มี

 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้

– ไม่มี

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”