ปัญหาสตาร์ทไม่ติดและไฟสัญญาณระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแสดงโชว์ที่หน้าปัทม์

รถรุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK  / MAX 2
จุดสังเกตพิจารณา

ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ และตรวจพบว่า และไฟสัญญาณระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแสดงโชว์ที่หน้าปัทม์

ตำแหน่งก๊อก 1

ตำแหน่งก๊อก 2

  1. ทำการตรวจเช็คว่า ตำแหน่งก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ในตำแหน่งใด(ตำแหน่งก๊อก 1 หรือตำแหน่งก๊อก 2)
  2. ถ้าหากอยู่ในตำแหน่งก๊อก 1
  3. ดำเนินการปรับการใช้งานก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในตำแหน่งก๊อก 2
  4. ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
  5. ในกรณีเครื่องยนต์สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้ว ให้ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ รีบดำเนินการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งาน
  6. เมื่อดำเนินการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และสังเกตพบว่าเมื่อทำการเปิดสวิทช์กุญแจ ในตำแหน่ง On ให้สังเกตว่าไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแสดงโชว์ที่หน้าปัทม์
  7. ทำการบิดปรับตำแหน่งก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงไปที่ตำแหน่งก๊อก 1 ตามปกติ
 
อะไหล่ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

– น้ำมันเชื้อเพลิง

 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้

– ไม่มี

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”