ปัญหาสวิทช์ที่แฮนด์ไม่สามารถทำงานได้

รถรุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK / SM400 / MAX 2
จุดสังเกตพิจารณา

                    ไม่สามารถใช้งานสวิทช์ที่แฮนด์ได้ตามปกติ หรือต้องกดสวิทช์ที่แฮนด์( สวิทช์ไฟเลี้ยว สวิทช์ไฟสูง-ต่ำ สวิทช์ไฟเลี้ยว สวิทช์แตร สวิทช์สตาร์ท สวิทช์ OFF-RUN )ค้างไว้จึงจะทำงานได้

        ภาพสวิทช์

  1. ทำการฉีดน้ำยาทำความสะอาดหน้าคอนแทคส์ ในส่วนของตำแหน่งของสวิทช์นั้นๆที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
  2. รอเวลาให้น้ำยาทำความสะอาดหน้าคอนแทคส์ให้แห้งสนิท(ประมาณ1-2 นาที)
  3. ทำการทดสอบการทำงานของสวิทช์ว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่
  4. ในกรณีที่ทำความสะอาดหน้าคอนแทคส์แล้ว ก็ยังไม่สามารถใช้งานสวิทช์ที่แฮนด์ได้ตามปกติให้ดำเนินการติดต่อเพื่อขอรับบริการจากช่างประจำร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
  1. ไม่สามารถใช้งานสวิทช์ที่แฮนด์ได้ตามปกติ หรือต้องกดสวิทช์ที่แฮนด์
 
อะไหล่ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

– น้ำยาทำความสะอาดหน้าคอนแทคส์

 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้

– ไม่มี

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”