มาตรวัด และสัญญาณไฟต่างๆ – SM 150

① มาตรวัดความเร็ว
② มาตรวัดระยะทาง
③ มาตรวัดความเร็วรอบ
④ สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
⑤ สัญญาณไฟเกียร์ว่าง
⑥ สัญญาณไฟเลี้ยวด้านขวา
⑦ สัญญาณไฟสูง
⑧ สัญญาณไฟเลี้ยวด้านซ้าย

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”