มาตรวัด และสัญญาณไฟต่าง ๆ – Engy Greener

 

① สัญญาณแสดงไฟสูง

② สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย

③ มาตรวัดระดับความจุแบตเตอรี่

④ มาตรวัดความเร็ว

⑤ สัญญาณแจ้งเตือนสถานะความผิดปกติ (เบรก / มอเตอร์)

⑥ สัญญาณไฟเลี้ยวขวา

⑦ สัญญาณแสดงสถานะพร้อมใช้งาน

⑧ สัญญาณแสดงสถานะโหมดความเร็ว

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”