มาตรวัด และสัญญาณไฟต่างๆ – SM 250

① สัญญาณไฟสูง
② มาตรวัดความเร็ว
③ สัญญาณไฟเกียร์ว่าง
④ สัญญาณไฟเลี้ยว
⑤ สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
⑥ หน้าจอแสดงผล LCD
กดปุ่ม ⑦ (บริเวณด้านล่างของเรือนไมล์) 1 ครั้ง เพื่อแสดงผลมาตรวัดระยะทาง
⑧ หรือแสดงผลมาตรวัดระยะทางทริป
⑨ ( ** กดปุ่ม ⑦ ค้างไว้เพื่อรีเซ็ตระยะทางทริปใหม่ ** ) ภายในจอ LCD ยังมีแถบสัญญาณ
⑩ แสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิงภายในถังน้ำมัน

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”