มาตรวัด และสัญญาณไฟต่างๆ – CENTAUR 250 MAX II

1  มาตรวัดความเร็ว

สัญญาณไฟเกียร์ว่าง

สัญญาณไฟเลี้ยว

ตำแหน่งบอกสถานะเกียร์

มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรวัดระยะทาง

สัญญาณไฟสูง

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”