มาตรวัด และสัญญาณไฟต่างๆ – MAKINA 250

1  มาตรวัดระยะทาง / ระยะทางทริป

2  มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

3  มาตรวัดความเร็ว

4  สัญญาณไฟเลี้ยว

5  มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

6  สัญญาณไฟเกียร์ว่าง

7  สัญญาณไฟสูง

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”