มาตรวัด และสัญญาณไฟต่างๆ – CT 400 SE (API)

1   เข็มปรับมาตรวัดระยะการเดินทาง

2  มาตรวัดความเร็ว

3  มาตรวัดระยะทาง

4    มาตรวัดระยะการเดินทาง

5  มาตรวัดรอบเครื่องยนต์

6   สัญญาณไฟเตือนแจ้งระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

7  สัญญาณไฟ FAI

ญญาณบอกตำแหน่งเกียร์ว่าง

9  สัญญาณไฟสูง

10  สัญญาณไฟเลี้ยว

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”