มาตรวัด และสัญญาณไฟต่างๆ – CT 170i Bobber

① มาตรวัดความเร็ว

② มาตรวัดความเร็วรอบ

③ สัญญาณไฟFI

④ สัญญาณไฟเกียร์ว่าง

⑤ สัญญาณไฟสูง

⑥ สัญญาณไฟเลี้ยว

⑦ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

⑧ ตำแหน่งบอกสถานะเกียร์

⑨ มาตรวัดระยะทาง

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”