มาตรวัด และสัญญาณไฟต่างๆ – Makina 170i Cafe

 

① มาตรวัดความเร็ว     

② มาตรวัดความเร็วรอบ               

③ สัญญาณไฟFI

④ สัญญาณไฟเกียร์ว่าง                     

⑤ สัญญาณไฟสูง                       

⑥ สัญญาณไฟเลี้ยว

⑦ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง         

⑧ ตำแหน่งบอกสถานะเกียร์                 

⑨ มาตรวัดระยะทาง

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”