ยาง – CENTAUR 250 MAX II

แรงดันลมยาง และสภาพของดอกยางมีผลต่อความปลอดภัยความนุ่มนวลและความประหยัดในการขับขี่ ดังนั้นควรตรวจสอบสภาพดอกยาง และวัดแรงดันลมยาง เป็นประจำก่อนใช้รถ

 

หน่วย : ปอนด์/นิ้ว2 (กก. /ซม2.)

 

ขับขี่คนเดียว

มีคนซ้อนท้าย

ยางหน้า

30 (2.11)

30 (2.11)

ยางหลัง

30 (2.11)

32 (2.25)

การตรวจสอบสภาพยาง

หากพบปัญหาตามหัวข้อด้านล่างให้ เปลี่ยนยางใหม่

  • แก้มยางฉีกขาด
  • ขีดจำกัดความสึกของดอกยาง ยางหน้าไม่ต่ำกว่า 1.6 มม. ยางหลังไม่ต่ำกว่า 2.0 มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”