ยาง – CT 400 SE (API)

ความดันลมยาง  และสภาพของดอกยางมีผลต่อความปลอดภัยความนุ่มนวลและความประหยัดในการขับขี่ ดังนั้นควรตรวจสอบสภาพดอกยาง และวัดความดันยาง

เป็นประจำก่อนใช้รถ

ความดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น)

ยางหน้า 100 / 90 – 19

ยางหลัง 110 / 90 – 18

280 Kpa

41 psi

280 Kpa

41 psi

การตรวจสอบสภาพยาง

หากพบปัญหาตามหัวข้อด้านล่างให้ เปลี่ยนยางใหม่  

  • แก้มยางฉีกขาด
  • ขีดจำกัดความลึกของดอกยางมีค่าต่ำกว่า 1.6 mm.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”