ยาง – MAKINA 250

แรงดันลมยาง และสภาพของดอกยางมีผลต่อความปลอดภัยความนุ่มนวล และความประหยัดในการขับขี่ ดังนั้นควรตรวจสอบสภาพดอกยาง และวัดแรงดันลมยาง เป็นประจำก่อนใช้รถ (ควรวัดแรงดันลมยางในขณะที่ยางเย็น)

 

หน่วย : ปอนด์/นิ้ว2 (กก. /ซม2.)

 

ขับขี่คนเดียว

มีคนซ้อนท้าย

ยางหน้า

28 (1.97)

29 (2.04)

ยางหลัง

29 (2.04)

30 (2.11)

การตรวจสอบสภาพยาง

  • ยางต้องไม่มีรอยฉีก หรือร่อยรอยการแตกของเนื้อยาง
  • ขีดจำกัดความลึกของดอกยางยางหน้าเหลือไม่น้อยกว่า 1 มม. / ยางหลังเหลือไม่น้อยกว่า 2 มม.
 
** หากพบปัญหาดังกล่าว ให้ทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ **

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”