ยาง – SM 170i

 

แรงดันลมยาง และสภาพของดอกยาง มีผลต่อความปลอดภัย ความนุ่มนวล และความประหยัดในการขับขี่ ดังนั้นควรตรวจสอบสภาพดอกยาง และวัดแรงดันลมยาง เป็นประจำก่อนใช้งาน (ควรวัดแรงดันลมยางในขณะที่ยางเย็น)

แรงดันลมยาง
ยางหน้า
ยางหลัง
4.50 - 17
4.50 - 17
225 KPa
225 KPa
32 psi
32 psi
 
การตรวจสอบสภาพยาง

หากพบปัญหาตามหัวข้อด้านล่าง ให้เปลี่ยนยางเส้นใหม่

  • แก้มยางฉีกขาด
  • ขีดจำกัดความสึกของดอกยาง ยางหน้าไม่ต่ำกว่า 1.6 มม. / ยางหลังไม่ต่ำกว่า 2.0 มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”