ยาง – Engy Greener

แรงดันลมยาง และสภาพของดอกยาง มีผลต่อความปลอดภัย ความนุ่มนวล และความประหยัดในการขับขี่ ดังนั้นควรตรวจสอบสภาพดอกยาง และวัดแรงดันลมยาง เป็นประจำก่อน

แรงดันลมยาง

ยางหน้า   130/60-13

ยางหลัง   120/70-12

225 KPa

32 psi

225 KPa

32 psi

การตรวจสอบสภาพยาง

หากพบปัญหาตามหัวข้อด้านล่าง ให้เปลี่ยนยางใหม่

—  แก้มยางฉีกขาด

—  ขีดจำกัดความสึกของดอกยาง ยางหน้าไม่ต่ำกว่า 1.6 มม. / ยางหลังไม่ต่ำกว่า 2.0 มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”