รถมีอาการสดุด วิ่งได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง

รุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFE / MAKINA250 DUAL TRACKER
ปัญหา โช้คมืออยู่ในระดับตำแหน่งเปิด

 

สาเหตุ

อาจเกิดจากการล้าง หรือ เช็ครถ แล้วทำให้มือไปโดนโดยไม่รู้ตัวทำให้เวลารถวิ่งในสภาวะเครื่องยนต์ร้อนทำให้รถมีอาการสดุดวิ่งไม่ออกโดยเฉลี่ยความเร็วที่พบเจอมากที่สุด 60 – 80 Km/h

 

การแก้ไข

ปรับระดับมือโช้ค กลับให้อยู่ตำแหน่งปิด โดยกดตัวขาโยกพลาสติกลงตำแหน่งล่างสุด จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์โดยเร่งรอบเครื่องยนต์ประมาณ 3,000 rpm. ใช้เวลา 1 นาที จากนั้นขับขี่ได้ตามปกติ

ตำแหน่ง เปิดโช้ค

ตำแหน่ง ปิดโช้ค

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”