รถสตาร์ทไม่ติด

รุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK / Max 2 / SM400
ปัญหา สตาร์ทไม่ติดเปิดสวิชท์กุญแจไม่มีไฟติดเลย
 
สาเหตุ

เกิดจากขั่วแบตเตอรี่หลวม หรือ ฟิวส์ขาด

การแก้ไข

ขันขั่วแบตเตอรี่ใหม่ให้แน่นตรวจสอบดูยางหุ้มขั่วสายบวก และ ขั่วลบ มีการชำรุดหรือไม่หากมีการชำรุดเปลี่ยนยางหุ้มใหม่ ฟิวส์ในตัวรถจะมีสำรอง 1 ชิ้น นำมาใส่แทนฟิวส์ที่ขาด จากนั้นสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ทั่วไปนำมาใส่สำรองดังเดิม

ตำแหน่ง ขั่วแบตเตอรี่

ตำแหน่ง ฟิวส์

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”