ระยะมือบีบคลัทช์(ตรึงเกินไป)

รถรุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK  / SM400 / MAX 2
จุดสังเกตพิจารณา

ระยะมือบีบคลัทช์(ตรึงเกินไป) (อาการเหมือนคลัทช์ลื่นความเร็วรอบรถจักรยานยนต์ไม่ขึ้นตามมือบิดคันเร่ง)

  1. ขยับฝาครอบกันฝุ่น
  2. คลายน๊อตล๊อค
  3. หมุนตัวปรับตั้ง ตามทิศทางการหมุนของลูกศรดังภาพแสดง
  4. ทำการลองบีบมือคลัทช์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมกับตนเอง
  5. ขันน๊อตล๊อคให้แน่นในขณะที่ยึดตัวปรับตั้งไว้
  6. ตรวจสอบระยะฟรีคันคลัทช์อีกครั้ง
 
อะไหล่ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

– ไม่มี

 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้

– ใช้มือเปล่า

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”