ระยะมือบีบคลัทช์อ่อน(หย่อนเกินไป) (เข้าเกียร์ยาก/เข้าเกียร์มีเสียงดัง)

รถรุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK / SM400  / MAX 2
จุดสังเกตพิจารณา

ระยะมือบีบคลัทช์อ่อน(หย่อนเกินไป) (เข้าเกียร์ยาก/เข้าเกียร์มีเสียงดัง)

  1. ขยับฝาครอบกันฝุ่น
  2. คลายน๊อตล๊อค
  3. หมุนตัวปรับตั้ง ตามทิศทางการหมุนของลูกศรดังภาพแสดง
  4. ทำการลองบีบมือคลัทช์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมกับตนเอง
  5. ขันน๊อตล๊อคให้แน่นในขณะที่ยึดตัวปรับตั้งไว้
  6. ตรวจสอบระยะฟรีคันคลัทช์อีกครั้ง
 
อะไหล่ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

– ไม่มี

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้

– ใช้มือเปล่า

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”