ระยะมือบีบคลัทช์แข็ง(ตรึงเกินไป) ปรับที่ด้านบนจนสุดแล้ว

รถรุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK  / SM400 / MAX 2
จุดสังเกตพิจารณา

ระยะมือบีบคลัทช์(ไม่สามารถปรับตั้งระยะฟรีได้โดยตัวปรับตั้ง)การปรับตั้งระยะมือบีบคลัทช์แบบ(ตัวปรับตั้งระยะด้านล่าง)

  1. ให้ปรับตั้งที่น๊อตปรับตั้งตัวล่างที่ขากดคลัทช์
  2. คลายน๊อตล๊อค
  3. หมุนน๊อตปรับตั้งเพื่อปรับตั้งระยะฟรี
  4. ทำการลองบีบมือคลัทช์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมกับตนเอง
  5. ขันน๊อตล๊อคให้แน่นในขณะที่ยึดตัวปรับตั้งไว้
  6. ตรวจสอบระยะฟรีคันคลัทช์อีกครั้ง
 
อะไหล่ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

– ไม่มี

 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้

– ประแจ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”